Uwaga! W ZSO przy ul. Andersa zabrzmi alarm

23.10.2015

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach dzisiaj, o godz. 10.15, w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. gen. Władysława Andersa, zostanie przeprowadzony trening sprawdzający funkcjonowanie systemu ostrzegania i alarmowania ludności.
W ramach treningu emitowany będzie – dźwięk ciągły syreny alarmowej trwający jedną minutę