II Halowy Turniej Piłki Nożnej "Graj o swoje"

23.10.2015

II Halowy Turniej Piłki Nożnej „Graj o swoje” odbędzie się w sobotę, 24 października, w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Matejki w Zabrzu. Organizatorem Turnieju jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu, a współorganizatorami: Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu.

Wezmą w nim udział 6-osobowe drużyny z ośrodków leczenia uzależnień województwa śląskiego.

Turniej odbędzie się w godzinach 9.00 – 15.00. Od godz. 9.00 do godz. 11.45 zaplanowano mecze grupowe, w godzinach 12.45 – 13.30 mecze półfinałowe, a zaraz po nich mecze o III miejsce i finał.

Patronat honorowy nad Turniejem objęła Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza, która ufundowała puchar za zajęcie I miejsca.

Głównym celem imprezy jest promowanie zdrowego stylu życia, wskazywanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, podkreślanie znaczenia sportu w profilaktyce uzależnień, czy też integracja środowiska w obszarze profilaktyki.