Kto zostanie "Wolontariuszem Roku 2015"?

22.10.2015

Prezydent Miasta Zabrze zaprasza instytucje publiczne, związki i stowarzyszenia, fundacje oraz inne osoby prawne do wzięcia udziału w konkursie „Wolontariusz Roku 2015 ”. Konkurs ma na celu uhonorowanie dobroczynnej i społecznej działalności osób pracujących nieodpłatnie bez względu na wiek, wykształcenie i stan zdrowia na rzecz mieszkańców Zabrza.

Tytuł przyznawany jest w kategorii indywidualnej i zespołowej.

Zgłoszenie do tytułu stanowi kupon zgłoszeniowy, który prosimy składać osobiście w terminie do 20 listopada br. w Wydziale Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu (ul. Wolności 286, 41-800 Zabrze, pokój 207, tel. 32 373 34 67) z dopiskiem „Wolontariusz Roku 2015” lub w sekretariacie Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. Brodzińskiego 4, 41 – 800 Zabrze, tel.: 32 271 – 04- 74).

W załączeniu:
kupon zgłoszeniowy wraz z załącznikami nr 1 i nr 2.