Zabrze przestrzenią rozwoju

Pracownia Odnawialnych Źródeł Energii

21.10.2015

Hala Nowych Technologii, mieszcząca się w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu, dysponuje od dziś Pracownią Odnawialnych Źródeł Energii. To efekt współpracy Miasta Zabrze z firmą Fortum Power and Heat Polska. Pracownia pomoże kształcić przyszłych specjalistów ds. energii odnawialnej.

 

Fortum kompleksowo wyposażyło pracownię, w której znalazły się stanowiska dydaktyczne umożliwiające uczniom zapoznanie się z najważniejszymi instalacjami do produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Należą do nich m.in. kolektor słoneczny, moduł fotowoltaiczny, pompa ciepła, kocioł opalany biomasą czy turbina wiatrowa. W ten sposób nauczyciele i uczniowie CKPiU zyskali dostęp do najlepszych narzędzi do nauki zawodu technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

– Odnawialne źródła energii to przyszłość energetyki w Polsce i na świecie, dlatego bardzo zależy nam, aby młodzież mogła kształcić się w tym kierunku. Cieszymy się, że mogliśmy stworzyć pracownię OZE właśnie w Zabrzu, gdzie Fortum przygotowuje kolejną dużą inwestycję. Będzie to nowoczesna elektrociepłownia zasilana między innymi paliwem odnawialnym, jakim jest biomasa – powiedziała Izabela Van den Bossche z komunikacji korporacyjnej Fortum, która podczas otwarcia przybliżyła słuchaczom koncepcję Gospodarki Solarnej – systemu energetycznego przyszłości.

– Dzięki partnerom takim jak firma Fortum zabrzańska młodzież ma od dziś szansę na kształcenie zawodowe w nowych dziedzinach i przy pomocy najnowocześniejszych narzędzi, zaś Zabrze staje się innowacyjnym ośrodkiem szkoleniowym w skali kraju – mówiła Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest w Polsce zawodem nowym. Został wprowadzony do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w 2010 roku. Stanowi odpowiedź na zmieniającą się strukturę źródeł energii, wśród których szczególną rolę stanowią źródła odnawialne, takie jak biomasa, energia wiatrowa czy słoneczna.

W uroczystości otwarcia Pracowni uczestniczyli m.in. Marian Czochara, przewodniczący Rady Miasta ZabrzeKrystyna Szumilas, poseł na Sejm RP, Urszula Koszutska, radna Sejmiku Województwa Śląskiego oraz Andrzej Pilot, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu jest publiczną placówką oświatową, prowadzącą szkolenia, zajęcia edukacyjne i praktyki zawodowe dla uczniów i słuchaczy zabrzańskich szkół, a także bezpłatne kształcenie osób dorosłych. W całym CKPiU uczy się obecnie 1019 osób, z czego 48 uczniów w dwóch klasach technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do organizowania i wykonywania prac związanych z montażem i obsługą systemów energetyki odnawialnej. Nowa pracownia OZE umożliwi również CKPiU ubieganie się o akredytację Urzędu Dozoru Technicznego na kształcenie monterów urządzeń fotowoltaicznych w formie kursowej.