V Śląskie Targi Medyczne

16.10.2015

17 października, o godzinie 10.00, w Hotelu Diament w Zabrzu rozpoczną się V Śląskie Targi Medyczne. Konferencja stanowi kontynuację corocznych spotkań menadżerów lecznictwa. Patronat nad targami objęli: minister zdrowia, prof. dr hab. n. med. Marian Zembala oraz Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. Organizatorem Konferencji jest Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Województwa Śląskiego oraz Polska Federacja Szpitali.

– Podczas konferencji będziemy rozmawiać o sprzęcie, roli lekarza rodzinnego, szpitala powiatowego oraz jednostek wysokospecjalistycznych, a także o nowych technologiach medycznych oraz roli, jaką powinny odgrywać w prawidłowym diagnozowaniu pacjenta. Po konferencji polecam zwiedzenie niezwykłego miejsca, czyli Kopalni Guido – zaprasza do udziału w targach dr Mariusz Wójtowicz, prezes Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Województwa Śląskiego.

Uczestnicy konferencji będą dyskutowali m.in. o kontraktowaniu świadczeń w zakresie lecznictwa szpitalnego, organizacji pracy w roku 2016 i latach następnych w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Lecznictwa Szpitalnego, a także o roli lekarza rodzinnego, lekarza specjalisty oraz lecznictwa zamkniętego. Zostaną także poruszone tematy związane z rozwiązaniami innowacyjnymi w systemie ochrony zdrowia.