V Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw – nagroda dla Zabrza

14.10.2015

 Podczas V Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw rozstrzygnięta została piąta edycja programu „Samorząd, który wspiera MŚP”. Miasto Zabrze otrzymało wyróżnienie honorowe za stworzenie małym i średnim przedsiębiorstwom warunków korzystnych do prowadzenia działalności gospodarczej oraz szczególne zasługi we wspieraniu rozwoju sektora MŚP. Z kolei Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza, otrzymała statuetkę „Lidera, który wspiera MŚP” -> http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/aktualnosci/nagroda-za-wspieranie-przedsiebiorczosci