Zabrze przestrzenią rozwoju

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

14.10.2015

13 października w Teatrze Nowym w Zabrzu zorganizowana została uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

 

Wzięli w niej udział m.in. Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza, Marian Czochara, przewodniczący Rady Miasta Zabrze, Stanisław Faber, Śląski Kurator Oświaty, Andrzej Pilot, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Krystyna Szumilas, poseł na Sejm RP. Obecni byli także przedstawiciele związków zawodowych placówek oświatowych, dyrektorzy instytucji kultury, dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz nauczyciele i pracownicy oświaty.

– W tym wyjątkowym dniu gratuluję wszystkich pracownikom zabrzańskiej oświaty dorobku zawodowego oraz osiągnięć w pracy dydaktycznej i wychowawczej, która przyczynia się także do wzbogacenia potencjału społecznego naszego miasta – powiedziała Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. – Przekazuję jednocześnie wyrazy uznania za dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, odkrywanie pasji i szlifowanie talentów.

Dzień Edukacji Narodowej jest okazją do wręczenia wyróżnień i odznaczeń. Podczas gali Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymała Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

Medal odebrała także do:
– Aleksandra Graczewska, dyrektor Przedszkola Nr 1,
– Lidia Szafrańska, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących,
– Lilianna Winter, dyrektor Zespołu Ogólnokształcących Nr 5,
– Jolanta Skorupa, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury Nr 2.

Nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty otrzymali:
– Anna Ligocka-Żyła, wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5,
– Małgorzata Kwiatkowska, wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 11,
– Henryka Kurnicka, dyrektor Przedszkola Nr 35,
– Jolanta Skorupa, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury Nr 2.

Natomiast wyróżnienia Prezydenta Miasta Zabrze za wieloletnią pracę na rzecz zabrzańskiej oświaty otrzymali:
– Dominika Kluba, nauczyciel Katolickiej Szkoły Podstawowej,
– Wioletta Wójtowicz, nauczyciel Katolickiego Gimnazjum,
– Dorota Wawrzynek, dyrektor Zespołu Szkół Społecznych Zabrzańskiego Towarzystwa Szkolnego,
– Katarzyna Urbańczyk, nauczyciel Zespołu Szkół Społecznych Zabrzańskiego Towarzystwa Szkolnego,
– Joanna Stojewska – nauczyciel Zespołu Szkół Społecznych Zabrzańskiego Towarzystwa Szkolnego,
– Justyna Bartosiewicz, nauczyciel Zespołu Szkół Społecznych Zabrzańskiego Towarzystwa Szkolnego,
– Marta Różak, nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia
– Danuta Tywoniak, nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia
– Dariusz Kasperek, nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia
– Grażyna Sokalska, nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia
– Ewelina Wilburg-Marzec, nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia
– Lucyna Łozińska, nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia
– Teresa Żebrowska, główny księgowy Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia

Nagrodę Prezydenta Miasta Zabrze za szczególne i wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, artystycznej i wychowawczej otrzymali:
– Aleksandra Graczewska, dyrektor Przedszkola Nr 1
– Iwona Oknińska-Skwarek, dyrektor Przedszkola Nr 28
– Kornelia Włoczka, dyrektor Przedszkola Nr 36
– Mirosława Krankowska, nauczyciel Przedszkola Nr 36
– Elżbieta Olejnik, dyrektor Przedszkola Nr 43
– Małgorzata Tyrała, dyrektor Przedszkola Nr 47
– Jolanta Kosczielny, dyrektor Przedszkola Nr 48
– Anna Krzyżanowska, nauczyciel Przedszkola Nr 48
– Barbara Giela, dyrektor Zespołu Przedszkoli Nr 1
– Barbara Jędrek, wicedyrektor Zespołu Przedszkoli Nr 1
– Alicja Korol, dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5
– Karol Rapior, nauczyciel doradca metodyczny Szkoła Podstawowa Nr 7
– Grażyna Kasperek, dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 15
– Bogumiła Langner, nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 16
– Marzena Wiśniewska-Kopeć, nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 17
– Renata Wójtowicz, nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 23
– Elżbieta Kurasiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 25
– Bożena Olichwer, dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 28
– Marek Ziętal, dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 43
– Marcin Kłak, dyrektor Gimnazjum Nr 20
– Anna Kaczmarska, nauczyciel Gimnazjum Nr 20
– Renata Aust, nauczyciel Gimnazjum Nr 24
– Małgorzata Skubacz, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6
– Grażyna Gogolok, nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6
– Magdalena Koik, nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8
– Elżbieta Śnieżek, nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 9
– Wiesława Wajda, wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 16
– Irena Rutkowska, nauczyciel Zespołu Szkół Specjalnych Nr 41
– Dorota Fresel, dyrektor Zespołu Szkół Nr 20
– Ewa Krzyszczak, wicedyrektor Zespołu szkół Ogólnokształcących
– Mariola Wójcik-Trzepałka, nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących
– Anna Sarzyńska, nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących
– Lilianna Winter, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5
– Beata Dziembała, nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5
– Magdalena Kaernbach-Wojtaś, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 11
– Magdalena Darmoń, nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 11
– Klaudia Wiencierz, nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 11
– Grażyna Skirmuntt, nauczyciel doradca metodyczny Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 12
– Joanna Imiołek, nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 14
– Anna Barwińska, nauczyciel Zespołu Szkół Nr 3
– Beata Wyrzykowska-Piesik, nauczyciel Zespołu Szkół Nr 10
– Iwona Słonka, nauczyciel Zespołu Szkół Nr 10
– Wojciech Werner, dyrektor Zespołu Szkół Nr 18
– Joanna Dzida, wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 18
– Ewa Zajler-Płatek, nauczyciel Zespołu Szkół Nr 18
– Marian Kitel, dyrektor Centrum Edukacji
– Barbara Jamroży, nauczyciel Zespołu Szkół Sportowych
– Barbara Poniecka, nauczyciel Zespołu Szkół Spożywczych
– Tomasz Grzywacz, nauczyciel Zespołu Szkół Spożywczych
– Mariola Jakubiec-Gawron, wicedyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
– Sławomira Pukiewicz-Kubat, nauczyciel Zabrzańskiego Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego
– Maria Kroczek, nauczyciel Młodzieżowego Domu Kultury Nr 1
– Małgorzata Makowska, nauczyciel Młodzieżowego Domu Kultury Nr 1
– Joanna Wątor, nauczyciel Ogniska Pracy Pozaszkolnej Nr 3
– Aleksandra Harzowska, nauczyciel Ogniska Pracy Pozaszkolnej Nr 4 „Centrum Edukacji Twórczej”
– Bogumiła Kasprzycka-Gładysz, logopeda Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
– Iwona Negacz, dyrektor Miejskiej Bursy Szkolnej
-Wojciech Woźniak, nauczyciel doradca metodyczny Zespół Szkół Nr 10
– Łukasz Pisiewicz, nauczyciel Gimnazjum Nr 12
– Bartosz Kozłowski, nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 15
– Marian Ryndak, kierownik szkolenia sportowego Centrum Edukacji
– Janusz Kowalski, nauczyciel Centrum Edukacji
– Tomasz Gorczyk, nauczyciel Zespołu Szkół Nr 10

Nagrody zbiorowe Prezydenta Miasta Zabrze otrzymali:
– Karolina Wojtala, nauczyciel Przedszkola Nr 3
– Małgorzata Dajczak, nauczyciel Przedszkola Nr 3
– Agnieszka Kazimierska-Bauerek, nauczyciel Zespołu Szkół Specjalnych
Nr 41
– Agnieszka Paluch, nauczyciel Zespołu Szkół Specjalnych Nr 41
– Arlena Różycka-Gałązka, nauczyciel Młodzieżowego Domu Kultury Nr 1
– Waldemar Gałązka, nauczyciel Młodzieżowego Domu Kultury Nr 1