Zabrzański Budżet Partycypacyjny

12.10.2015

Poniżej publikujemy uaktualnioną, zbiorczą informację nt. pierwszej i drugiej edycji Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego. 

Pierwsza edycja Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego odbyła się w okresie od 2 marca (początek składania wniosków) do 22 maja br. (ogłoszenie wyników głosowania). W głosowaniu wzięło udział przeszło 32 tys. mieszkańców, którzy oddali prawie 75 tys. głosów na projekty z listy liczącej 108 pozycji. Wynikiem głosowania jest wskazanie przez mieszkańców 13 projektów. Dodatkowo prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik z uwagi na wysoką frekwencję zadecydowała o realizacji kolejnych dwóch projektów w dzielnicach: Osiedle Młodego Górnika oraz Grzybowice.

Obecnie trwa realizacja projektów ze środków budżetu miasta Zabrze na rok 2015.

Druga edycja Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego dotyczy wydatków, które będą finansowane z budżetu miasta na rok 2016. Od 1 do 29 lipca mieszkańcy złożyli 139 wniosków. 128 z nich poddano głosowaniu, które miało miejsce od 28 września do 8 października. W głosowaniu wzięło udział ponad 33 tys. mieszkańców, którzy oddali przeszło 80 tys. głosów.

Ze wstępnej analizy danych wynika, że tym razem realizowanych może być 18 projektów: 12 z dzielnic "dużych" i 6 z dzielnic "małych". Łączna wartość tych projektów to prawie 4 mln zł: 2,7 mln zł projektów z dzielnic "dużych" i 1,3 mln zł z dzielnic "małych". Największa liczba głosów, jakie zdobył pojedynczy projekt z dzielnic "dużych" to przeszło 2 tys. 300, a z dzielnic "małych" to ok. 2 tys. 100.

Obecnie trwa weryfikacja wyników, które zostaną ogłoszone 19 października.