Test syren alarmowych

12.10.2015

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że od 13 do 15 października, w godz. 6.00 – 19.00, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje krajowe ćwiczenie RENEGADE – SAREX 15/II.

Jednym z elementów przedsięwzięcia jest epizod dotyczący naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej. W dniu, w którym będą się odbywać ćwiczenia, Ośrodki Dowodzenia i Naprowadzania (ODN) będą emitować sygnały zgodne z trasą przelotu podejrzanego statku. Podczas ćwiczeń (13 -14 października) w godz. 8.00 -16.00 odbędzie się również trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego uruchomione zostaną syreny alarmowe.

W ramach treningu emitowany będzie – dźwięk modulowany trwający trzy minuty – oznaczający ogłoszenie alarmu oraz dźwięk ciągły trwający trzy minuty – oznaczający odwołanie alarmu.

Procedurę alarmowania na terenie Zabrza uruchamiać będzie Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego po otrzymaniu komunikatu o zagrożeniu z powietrza. Alarmowanie będzie miało miejsce tylko w lokalizacjach znajdujących się na trasie ewentualnego przelotu statku powietrznego.

Od godz. 05.00 w dniu ćwiczenia zakazane są jakiekolwiek prace konfiguracyjne, testowanie systemu oraz praca na kanałach służących do sterowania systemem syren alarmowych (AW-14 i AW-46) bez zezwolenia operatora centrali wojewódzkiej. Jedynym wyjątkiem jest wezwanie do wyjazdu jednostek Straży Pożarnej do akcji.
 

Szczegółowe informacje:

http://www.katowice.uw.gov.pl/urzad/aktualnosci_urzedu/st:1/idn:5738.html