Zabrze nominowane do nagrody "Lider Miejskich Innowacji"

08.10.2015

Zabrze po raz kolejny znalazło się w gronie miast wyróżnionych za realizowanie innowacyjnych projektów z zakresu informatyzacji. W ramach konkursu „Lider Miejskich Innowacji”, organizowanego przez czasopismo Computerworld, spośród wszystkich zgłoszonych miast, firm i instytucji wyłoniono w sumie sześć miast nominowanych za zastosowania nowoczesnych rozwiązań wpisujących się w ideę inteligentnego miasta/gminy – „smart city”: Gdańsk, Kielce, Kraków, Rzeszów, Warszawę i Zabrze. Nasze miasto jest w tym gronie jedynym reprezentującym województwo śląskie.

W Zabrzu doceniono takie projekty jak: „Budowa Zabrzańskiej Sieci Szerokopasmowej”, „Inwentaryzacja zasobów IT w Gminie Zabrze” oraz „Współpraca – to się opłaca!”.

Dzięki zbudowaniu Zabrzańskiej Szerokopasmowej Sieci Światłowodowej, która swoim zasięgiem objęła wszystkie dzielnice Zabrza, udało się udostępnić Internet szerokopasmowy jednostkom samorządu terytorialnego, jednostkom miejskim oraz innym jednostkom publicznym.

Wykonanie inwentaryzacji zasobów IT Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz wszystkich zabrzańskich jednostek organizacyjnych jest pierwszym krokiem do zdefiniowania projektów służących realizacji koncepcji e-społeczeństwa i e-urzędów oraz ubiegania się o dofinansowanie projektów w nowej perspektywie programowej Unii Europejskiej. Dodatkowo, dzięki uzyskanym wynikom przeprowadzonych badań, zaktualizowana zostanie strategia IT Miasta Zabrze, czyli dokument pn. „e-Zabrze – Program budowy Społeczeństwa Informacyjnego miasta Zabrze do roku 2020”.

Z kolei w ramach projektu „Współpraca – to się opłaca!” wdrożono narzędzia informatyczne, tzw. narzędzia współpracy z organizacjami pozarządowymi, służące m.in. do: prowadzenia konsultacji, budowania partnerstw, wypełniania wniosków, ich oceny i sprawozdawczości.

Projekt „Współpraca…” oprócz część informatycznej obejmował szereg działań mających na celu poprawę jakości współpracy między organizacjami pozarządowymi a Urzędem Miejskim w Zabrzu.

19 października spośród nominowanych miast jury konkursu wyłoni lidera najskuteczniej wdrażającego ideę „smart city”.

Więcej informacji o konkursie pod adresem:
http://www.computerworld.pl/news/403331/Liderzy.miejskich.innowacji.konferencja.Computerworld.Miasto.2.0.html