W Zabrzu gości delagacja z Armenii

07.10.2015

Od poniedziałku, 5 października, w Zabrzu gości delegacja przedstawicieli Ministerstwa Ochrony Środowiska oraz władz regionalnych Armenii. Zespół specjalistów odpowiada za realizację programu Banku Światowego dotyczącego ekologicznej eksploatacji gleb. W trakcie wizyty goście z Armenii przyglądają się tym wszystkim rozwiązaniom zastosowanym nie tylko w Zabrzu, ale też w innych miastach województwa śląskiego, których głównym celem była ochrona środowiska.

Goście spotkali się dzisiaj w Sali Historycznej zabrzańskiego Ratusza z prezydent Zabrza Małgorzatą Mańką-Szulik, zastępczynią prezydenta miasta Katarzyną Dziubą, naczelnikiem Wydziału Ekologii Januszem Famulickim oraz naczelnikiem Biura Współpracy z Zagranicą Marcinem Lesiakiem. Zaprezentowane zostały realizowane przez miasto projekty z zakresu ochrony środowiska.

– Powinniśmy stale pamiętać, że rozwój gospodarczy musi iść w parze z poszanowaniem przyrody – stwierdziła podczas spotkania prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Projekty realizowane w porozumieniu z Bankiem Światowym to na pewno dobry kierunek. Nam również udało się zrealizować kilka ważnych projektów z pomocą Banku Światowego i środków unijnych.

W trakcie spotkania prezydent Zabrza nawiązała do trzech ważnych dla miasta inwestycji proekologicznych, w tym: modernizacji gospodarki wodno-ściekowej, rewitalizacji obiektów publicznych, a także rekultywacji terenów położonych w rejonie rzeki Bytomki na obszarze gminy.

Naczelnik Wydziału Ekologii Janusz Famulicki omówił działania miasta mające na celu ochronę środowiska naturalnego. Przybliżył gościom m.in. temat rekultywacji terenów zdegradowanych przez przemysł górniczy, hutniczy i koksochemiczny. Podkreślił też, jak dużą wagę kładzie się w Zabrzu na edukację ekologiczną.

W skład delegacji z Armenii znaleźli się m.in.: Vigen Avetisyan – szef departamentu ds. Polityki Ochrony Gruntów i Gleby w Ministerstwie Ochrony Środowiska Republiki Armenii, Naira Alaverdyan – szef Kancelarii w Ministerstwie Ochrony Środowiska Republiki Armenii, Samvel Baloyan – zastępca dyrektora w Biurze ds. Realizacji Projektów Ekologicznych w Ministerstwie Ochrony Środowiska Republiki Armenii, Haykaz Khachikyan – burmistrz miasta Akhtala oraz Vardan Gevorgyan – burmistrz miasta Kadżaran.