Debata nt. rynku pracy na Śląsku

07.10.2015

7 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyła się konferencja Silesia HR Trends. Jej organizatorami byli: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA, wydawca Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł, portali Wnp.pl, PulsHR.pl oraz Portalsamorzadowy.pl i organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Konferencja poświęcona była rynkowi pracy w województwie śląskim. Wśród panelistów znalazła się m.in. prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

Spotkanie miało na celu wymianę poglądów i doświadczeń z zakresu szeroko rozumianego zarządzania zasobami ludzkimi, widzianego poprzez pryzmat specyfiki regionu z naciskiem na takie obszary jak edukacja, w tym szkolnictwo zawodowe, kooperacja międzysektorowa i międzypokoleniowa, optymalizacja procesów.

W trakcie konferencji omówiona została sytuacja i trendy na rynku pracy województwa śląskiego w kontekście demograficznym. Silesia HR Trends 2015 nastawiona była także na dialog z młodym pokoleniem – studentami, którzy wkraczają na rynek pracy. Była to pierwsza i jedyna taka konferencja w województwie śląskim.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele samorządów w województwie śląskim, pracodawców, organizacji przedsiębiorców, środowiska akademickiego, przedstawiciele firm doradczych, branży HR i niezależnych ekspertów.

Podczas wydarzenia wręczone zostały również nagrody TOP 10 Pracodawców Województwa Śląskiego.