KALENDARIUM SZKOLEŃ – PAŹDZIERNIK 2015

06.10.2015

Zapraszamy na szkolenia organizowane przez Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiebiorczości:

09.10.2015r. godz. od 10:00 do 12:00
Szkolenie: BIZNESPLAN – KROK PO KROKU
Czym jest biznesplan? Kiedy robimy biznesplan? Analiza SWOT, co powinien zawierać biznesplan?
Na szkoleniu zostaną przedstawione zagadnienia związane z pisaniem poprawnego planu biznesowego własnej firmy.
Szkolenie przeprowadzi przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.
Miejsce spotkania: siedziba ZCRP, ul. Powstańców Śląskich 3

14.10.2015r. godz. od 13:00 do 14:30
Szkolenie multimedialne: SYSTEM ELEKTRONICZNEJ KOMUNIKACJI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ – SEKAP
Projekt ten umożliwia mieszkańcom załatwienie e-usług publicznych w formie online, 24 godz.
na dobę, 7 dni w tygodniu, bez wychodzenia z domu.
Szkolenie poprowadzi przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
miejsce szkolenia: siedziba ZCRP, ul. Powstańców Śląskich 3

16.10.2015 r. godz.  od 10:00 – 13:00
Szkolenie: SAMOZATRUDNIENIE KROK PO KROKU
Uczestnicy szkolenia otrzymają wiedzę jak krok po kroku należy przygotować się do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Jakie niezbędne dokumenty należy złożyć, jakie są możliwe formy opodatkowania działalności gospodarczej oraz wiele innych niezbędnych informacji.
Szkolenie poprowadzi przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.
Miejsce szkolenia: siedziba ZCRP, ul. Powstańców Śląskich 3

19.10.2015r. godz. od 13:00 do 15:00
Szkolenie:  WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. OBOWIĄZKI PODATNIKA PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ.
Na szkoleniu omówione zostaną zasady opodatkowania działalności gospodarczej w formie karty podatkowej i ryczałtu ewidencjonowanego oraz nowy sposób przekazywania informacji przez płatników do urzędów skarbowych drogą elektroniczną
Szkolenie przeprowadzą przedstawiciele Urzędu Skarbowego w Zabrzu.
Miejsce szkolenia: siedziba ZCRP, ul. Powstańców Śląskich 3

20.10.2015r. godz.  od 13:00 do 15:00
Szkolenie: UDZIELANIE ULG I UMARZANIE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU SKŁADEK
Pracownik ZUS na szkoleniu przedstawi podstawowe zasady dot. udzielania ul i umorzeń należności składkowych. Omówimy warunki udzielania ulg i umorzeń oraz zasady wypełniania wniosków . Intencją szkolenia jest zachęcenia przedsiębiorców do korzystania z ewentualnych ulg w opłacaniu składek aby nie dopuścić do zbyt dużych  zaległości w  zobowiązaniach wobec ZUS.
Szkolenie poprowadzi przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zabrzu.
Miejsce szkolenia: siedziba ZCRP, ul. Powstańców Śląskich 3
 

21.10.2015r. godz. od 8:30 do 14:30
KONSULTACJE NT. WSPARCIA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY  W ZABRZU
Mobilne Punkty Informacyjne to nowa usługa dostępna dla mieszkańców regionu oferowana przez pracowników Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Katowicach. Konsultanci będą udzielać bezpłatnych konsultacji w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020.
Miejsce konsultacji: siedziba ZCRP, ul. Powstańców Śląskich 3

22.10.2015r. godz. od 9:00 do 12:00
Szkolenie: DIGITAL PR
STRATEGIA I ZARZĄDZANIE MARKĄ – WIZERUNKIEM W INTERNECIE
Jak planować i wdrażać strategię PR w Internecie, jak tworzyć odpowiedni kontent i jakich kanałów używać do jego komunikowania, jakich i jak używać narzędzi wspierających komunikację z odbiorcami?
Szkolenie poprowadzi właściciel MYSTERYROOM, PR-owiec – Dariusz Jaszcz.
Miejsce szkolenia: siedziba ZCRP, ul. Powstańców Śląskich 3

23.10.2015r. godz. od 10:00 do 13:00
Szkolenie: BIZNESPLAN – KROK PO KROKU
Czym jest biznesplan? Kiedy robimy biznesplan? Analiza SWOT, co powinien zawierać biznesplan?
Na szkoleniu zostaną przedstawione zagadnienia związane z pisaniem poprawnego planu biznesowego własnej firmy.
Szkolenie przeprowadzi przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.
Miejsce spotkania: siedziba ZCRP, ul. Powstańców Śląskich 3

26.10.2015r. godz. od 13:00 do 15:00
Szkolenie: ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA PRACOWNIKA
Na szkoleniu przedstawione zostaną regulacje kodeksu pracy w zakresie odpowiedzialności pracownika za szkodę wyrządzoną przez niego w trakcie wykonywania pracy.
Szkolenie poprowadzi przedstawiciel kancelarii Adwokackiej Łukasz Frączek.
miejsce szkolenia: siedziba ZCRP, ul. Powstańców Śląskich 3

28.10.2015r. godz. od 17:00 do 19:00
Szkolenie: WIZERUNEK W BIZNESIE
Wizerunek w biznesie, czyli szkolenie o wszystkim, o co wstyd Ci zazwyczaj zapytać,
a co wpływa na Twój odbiór. Jak się zachować na spotkaniach biznesowych? Czy trzeba zawsze być poważnym? Jak się ubrać? To i wiele innych na szkoleniu.
Szkolenie przeprowadzi firma Centrum Rozwoju Wizerunku reprezentowana przez Panią Annę Wagner oraz Panią Barbarę Lech
Miejsce konsultacji: siedziba Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Zabrzu,
ul. Wolności 274

30.10.2015r. godz. od 10:00 do 14:00
PANEL EKSPERCKI
Podczas panelu będzie możliwe uzyskanie pomocy przy wypełnianiu wniosków o dotacje celem otrzymania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Panel ekspercki poprowadzi przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zabrzu.
miejsce: siedziba ZCRP, ul. Powstańców Śląskich 3
 

Zapisy: ZCRP@UM.ZABRZE.PL lub tel. (32) 273-97-70