70-lecie Zespołu Szkół nr 3

02.10.2015

2 października swój jubileusz świętował Zespół Szkół nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego. Z tej okazji w auli MOK odbyła się uroczysta gala dla przyjaciół, pracowników i uczniów szkoły oraz zaproszonych gości.

– W tak szczególnym dniu składam także wyrazy uznania, wdzięczności i szacunku Gronu Pedagogicznemu i wszystkim Pracownikom za rzetelną, z pasją wykonywaną pracę na rzecz kształtowania charakterów młodych ludzi. – powiedziała Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. – Przygotowując ich do godnego i umiejętnego życia we współczesnym świecie stwarzacie wyjątkową atmosferę, w której nauka staje się niezwykłą intelektualną przygodą. Tym samym przyczyniacie się do wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze: intelektualnym, społecznym i etycznym. Jestem przekonana, że dzisiejszy Jubileusz stanie się dla całej społeczności szkolnej niezapomnianym przeżyciem.

Początki szkoły sięgają 5 grudnia 1945 roku, kiedy to z inicjatywy Ministerstwa Górnictwa utworzono Szkołę Zawodową. Pierwotnie mieściła się ona przy ul. Hagera i przysposabiała do zawodu górników dla ówczesnych kopalń "Concordia", "Ludwik", "Mikulczyce" i "Jadwiga".
W 1958 roku została przeniesiona do obecnego budynku przy ul. 3-go Maja 118.
W efekcie przemian ustrojowych i kryzysu gospodarczego w 1993 r. nastąpiło przekazanie Zasadniczej Szkoły Górniczej KWK "Makoszowy" Kuratorium Oświaty i Wychowania, a co za tym idzie zmiana nazwy szkoły na Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 3 i Liceum Zawodowe Nr 1. Imię rotmistrza Witolda Pileckiego nadano szkole 24 maja 1996 roku, natomiast od 2003 roku nazwę szkoły zmieniono na obecną: Zespół Szkół Nr 3 im. rtm. Pileckiego.