Rusza nabór kandydatów na przedstawicieli NGO do komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert w 2016 roku

30.09.2015

Informujemy, że do 30 października b.r., do godz. 12.00, Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu tworzy listę osób chętnych do bycia członkiem komisji konkursowych z ramienia Organizacji Pozarządowych w roku 2016.
Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do lektury poniższego ogłoszenia o naborze kandydatów i do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.