Zagłosuj – Zabrzański Budżet Partycypacyjny

24.09.2015

Rozpoczął się najbardziej pasjonujący etap Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego 2016. Mieszkańcy w głosowaniu zdecydują, które projekty zostaną skierowane do realizacji.

Głosowanie rozpoczęło się 28 września i potrwa do 8 października.

Głosować można przez stronę internetową http://zabrze.zetwibo.pl  lub link w zakładce (um.zabrze.pl / Dla mieszkańców / Budżet partycypacyjny / 2016 / Głosowanie).
Zagłosować można również w
punktach stacjonarnych.

– Szczerze zachęcam do wzięcia w nim udziału. W ten sposób bierzemy sprawy w swoje ręce i osobiście decydujemy na co mają być wydatkowane pieniądze przeznaczone na drugą edycję budżetu partycypacyjnego – mówi Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

W głosowaniu mogą wziąć udział mieszkańcy Zabrza, którzy ukończyli 16 lat. Ważne, aby byli wpisani do miejskiego zbioru meldunkowego (pobyt stały lub czasowy).

Każdy mieszkaniec uprawniony do wzięcia udziału w głosowaniu może głosować raz, wskazując co najwyżej trzy projekty mieszkańców przyznając każdemu z tych projektów punkt.

Więcej na temat głosowania można znaleźć w instrukcji głosowania.

Listę projektów, które zdobyły najwięcej głosów mieszkańców poznamy 19 października.

 

To druga edycja budżetu partycypacyjnego w Zabrzu. Jej pierwszy etap, w trakcie którego składano wnioski, pokazał, jak wiele wartościowych pomysłów i rozwiązań potrafią wykreować mieszkańcy Zabrza. Zdecydowana większość projektów zasługuje na uwagę, a ich realizacja poprawiłaby jakości życia w poszczególnych dzielnicach. W ramach drugiej edycji budżetu partycypacyjnego zabrzanie złożyli w sumie 139 wniosków, z czego pozytywnie zweryfikowano 128. Projekty, które odpadły na tym etapie, nie spełniały kryteriów formalnych.

 Lista wszystkich wniosków znajduje się na stronie Urzędu Miejskiego w zakładce Budżet Partycypacyjny 2016: http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/budzet-partycypacyjny/2016/ocena-wnioskow

W załączeniu:

  • Adresy punktów stacjonarnych, w których można głosować
  • Instrukcja głosowania
  • Prośba o dodanie numeru PESEL do bazy oraz uwzględnienie głosu