Urząd Miejski otrzymał wyróżnienie "Inno Silesia"

22.09.2015

Urząd Miejski w Zabrzu otrzymał wyróżnienie w konkursie „Usługi publiczne na rzecz przedsiębiorczości 2014” za usługę: Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości – nowa siedziba, nowe zadania.

Wyróżniony projekt nosi tytuł: „Utworzenie nowej siedziby ZCRP, którego zadaniem jest zapewnienie profesjonalnej i kompleksowej usługi przy rejestracji działalności gospodarczej, świadczenie usług doradczych oraz promowanie przedsiębiorczości wśród mieszkańców Śląska”.

Konkurs „Usługi publiczne na rzecz przedsiębiorczości” skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego i ma na celu promowanie oraz upowszechnienie wysokiej jakości usług publicznych na rzecz przedsiębiorczości w województwie śląskim.

Brały w nim udział jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, które wdrożyły lub znacząco zmodyfikowały usługę publiczną skierowaną do podmiotów gospodarczych, prowadzących działalność na terenie województwa śląskiego lub przyszłych przedsiębiorców z jego terenu, a wdrożenie lub modyfikacja odbyła się w roku poprzednim.

Organizatorami konkursu byli: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w ramach projektu oraz Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o.o.