INNO SILESIA dla UM Zabrze za ZCRP

21.09.2015

UM Zabrze otrzymał wyróżnienie w konkursie USŁUGI PUBLICZNE NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2014 za usługę: Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości – nowa siedziba, nowe zadania.
Nasz wyróżniony projekt nosi tytuł "Utworzenie nowej siedziby ZCRP, którego zadaniem jest zapewnienie profesjonalnej i kompleksowej usługi przy rejestracji działalności gospodarczej, świadczenie usług doradczych oraz promowanie przedsiębiorczości wśród mieszkańców Śląska".

Konkurs USŁUGI PUBLICZNE NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI skierowany do jednostek samorządu terytorialnego ma na celu promowanie i upowszechnienie wysokiej jakości usług publicznych na rzecz przedsiębiorczości w województwie śląskim.
W Konkursie brały udział jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, które wdrożyły lub znacząco zmodyfikowały usługę publiczną skierowaną do podmiotów gospodarczych, prowadzących działalność na terenie województwa śląskiego lub przyszłych przedsiębiorców z jego terenu, a wdrożenie lub modyfikacja odbyła się w roku poprzednim.

Organizatorami Konkursu są:
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w ramach projektu i Park Naukowo-Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o.