Budżet Partycypacyjny 2016. Wstępna ocena wniosków

16.09.2015

Trwa druga edycja budżetu partycypacyjnego w Zabrzu. Pierwszy jej etap, w trakcie którego składano wnioski, pokazał, jak wiele wartościowych pomysłów i rozwiązań mogą wykreować mieszkańcy naszego miasta. Praktycznie każdy z nich zasługuje na uwagę i może służyć poprawie jakości życia w poszczególnych dzielnicach. 

Dzisiaj nadszedł czas na ogłoszenie wyników wstępnej oceny wniosków. W ramach drugiej edycji budżetu partycypacyjnego zabrzanie złożyli w sumie 139 wniosków, z czego pozytywnie zweryfikowano 128.

W załączeniu prezentujemy:

* listę projektów do głosowania

* projekty ocenione negatywnie

* wszystkie projekty po ocenie

* wszystkie projekty po ocenie według dzielnic.

Jednocześnie przypominamy, że od 28 września do 8 października będzie można głosować na projekty, które będą realizowane w ramach drugiej edycji budżetu partycypacyjnego.

W budżecie partycypacyjnym mogą wziąć udział mieszkańcy Zabrza, którzy ukończyli 16 lat. Istotne jest, aby głosujący byli wpisani do miejskiego zbioru meldunkowego (pobyt stały lub czasowy w Zabrzu). Zasadniczą formą głosowania będzie forma elektroniczna. 

Głosować będzie można przez stronę internetową http://zabrze.zetwibo.pl 

lub link w zakładce (um.zabrze.pl / Dla mieszkańców / Budżet partycypacyjny / 2016/ Głosowanie)

Szczegóły dotyczące głosowania znajdują się w zakładce http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/budzet-partycypacyjny/2016/glosowanie