Partnerstwo Essen i Zabrza

14.09.2015

11 września br. podpisano umowę o partnerstwie Essen i Zabrza. To zwieńczenie wieloletniej przyjaźni i działań, których początki sięgają kilku dekad wstecz. Podpisy pod dokumentem złożyli: nadburmistrz Essen Reinhard Paß oraz prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

Uroczystość odbyła się w sali Rady Miasta Ratusza Miejskiego w Essen. O oprawę artystyczną tego wyjątkowego dla obu miast wydarzenia zadbały: chór Rezonans con tutti oraz Załogowa Górnicza Orkiestra Dęta „Makoszowy”.

– Podpisanie umowy o partnerstwie przejdzie do historii wieloletnich relacji między Zabrzem i Essen wpisując się w dobrosąsiedzkie stosunki Polski z Niemcami oparte na fundamencie europejskiej jedności – komentuje prezydent Zabrza, Małgorzata Mańka-Szulik. – To wyjątkowe wydarzenie przypieczętowuje trwające ponad 60 lat współdziałanie wynikające przede wszystkim z potrzeby ludzkich serc. Współpraca między naszymi miastami nabrała nowego wymiaru po przemianach demokratycznych w Polsce. W ostatnich latach znacząco się ożywiła stanowiąc zarazem nasz wkład w budowę wspólnego europejskiego domu. Przejście od relacji opiekuńczych do partnerstwa symbolizuje umacnianie naszej wewnątrzunijnej wspólnoty, która obecnie udźwignąć musi ciężar odpowiedzialności za propagowanie idei wolności, demokracji i humanitaryzmu.
Z satysfakcją podkreślam, że bazując na europejskim dziedzictwie nadal chcemy zacieśniać naszą współpracę. Pragniemy w sferze lokalnej przyczynić się do zrównoważonego rozwoju Europy w duchu wartości, które uznajemy za uniwersalne. To bardzo istotne właśnie teraz, gdy na przykładzie Ukrainy przekonujemy się, że zdobycze demokracji nie są nam dane raz na zawsze. Partnerstwo to przede wszystkim współpraca. To podejmowanie wspólnych inicjatyw. Partnerstwo bazuje na wzajemności, zaufaniu i życzliwym wsparciu. Partnerstwo wzbogaca przyjaźń. Przyjaźń, z której jestem dumna.

Warto przypomnieć, że historia kontaktów między Zabrzem, a Essen sięga czasów przedwojennych. Na bazie tych więzi, w 1953 r. Rada Miejska w Essen podjęła uchwałę o objęciu patronatem wszystkich tych, którzy z wielu różnych przyczyn przybyli przed laty do Niemiec właśnie z Zabrza.

Pierwsza oficjalna wizyta prezydenta Zabrza w Essen miała miejsce w czerwcu 2000 r. To właśnie wtedy ustalono ramy współpracy pomiędzy miastami. Głównym motorem i twórcą programu, który określił na jakich zasadach ma ta współpraca przebiegać był ze strony niemieckiej prof. Heinz J. Kiefer, a ze strony zabrzańskiej Klaus Kula (prezes Towarzystwa Miłośników Zabrza).Model współpracy, który przyjęto, miał doprowadzić do kontaktów wielu środowisk i instytucji i tak też się stało.

Wymiernym efektem współpracy stały się w kolejnych latach m.in. bardzo dobre kontakty nawiązane przez Szpital Fundacji Sióstr Elżbietanek w Essen i Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, a także przekazanie szpitalowi w Biskupicach wartego 1,5 mln zł tomografu komputerowego, który ufundowała Fundacja Sióstr Elżbietanek.

Zabrze i Essen dzielą się również doświadczeniami w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.

W Essen od wielu lat funkcjonuje Izba Zabrzańska, odbywają się tam także tzw. Hindenburger Heimattreffen, czyli „Spotkania zabrzan”.

Nie brakuje też efektów współpracy na polu kulturalnym. W Essen koncertował m.in. chór Resonans con tutti, a mieszkańcy Zabrza mieli m.in. okazję podziwiać występy młodzieżowej orkiestry dętej z Essen-Schőnebeck.

Nie można też nie docenić prężnej współpracy i wymiany doświadczeń w dziedzinie turystyki przemysłowej. Essen, podobnie jak Zabrze, ma swoją perełkę na szlaku zabytków techniki. To Zollverein – bardzo dobrze zachowany XIX-wieczny kompleks obejmujący kopalnię węgla kamiennego i koksownię.