Zabrze przestrzenią rozwoju

Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza

10.09.2015

Trwa rekrutacja na nowy rok akademicki Uniwersytetu Trzeciego Wieku organizowanego przez Wydział Lekarski Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Natomiast już w październiku słuchacze UTW WLZ mogą liczyć na pierwsze prelekcje prowadzone przez profesorów i doktorów Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu z zakresu medycyny, propagowania zdrowego stylu życia i postaw prozdrowotnych.

Rekrutacja, która potrwa do 9 października br., prowadzona jest przez Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu (Plac Traugutta 2, pokój nr 406).

Inauguracja nowego roku akademickiego 2015/2016 odbędzie się 26 pażdziernika (poniedzialek), o godz. 16.00, w Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu (ul. 3-go Maja 91a). Wykład inauguracyjny pt. "Nowoczesna kardiochirurgia i kardiologia nie tylko nadzieją, ale i szansą dla chorych starszych z chorobami serca" wygłosi prof. dr hab. n. med. Marian Zembala. 

Zabrzański Uniwersytet Trzeciego Wieku WLZ ma charakter otwarty. Podstawą przyjęcia w poczet słuchaczy jest ukończenie aktywności zawodowej lub ukończenia 60 roku życia.

Opłata za semestr wynosi 12 zł, a opłata wpisowa 6 zł. Zajęcia dla słuchaczy odbywać będą się raz w miesiącu w formie dwóch godzinnych wykładów prowadzonych od godz. 10.00 do godz. 13.00.

Miejsce spotkań – sala wykładowa MOK w Zabrzu (ul. 3-go Maja 91a).

Więcej informacji na stronie: http://sum.edu.pl/aktualnosci-i-komunikaty-utw-wlz