Wyróżnienie dla Urzędu Miejskiego w Zabrzu

08.09.2015

Kapituła Konkursu "Lodołamacze 2015" Regionu Śląskiego przyznała wyróznienie w kategorii "Instytucja" Urzędowi Miejskiemu w Zabrzu. Wyróżnienie przyznane zostało za szczególna wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia.

Zdaniem kapituły działalność Urzędu Miejskiego w Zabrzu na polu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych stanowi wzór godny naśladowania.

Organizatorem konkursu zorganizowanego w ramach projektu "Lodołamacze" była Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych "Fazon". Projekt "Lodołamacze" dofinansowany jest ze środków PFRON w ramach realizacji zadań zleconych zgodnie z art. 36 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.