Zabrze wyróżnione w konkursie „Modernizacja Roku 2014”

31.08.2015

Miasto Zabrze otrzymało dwie nagrody w XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku 2014”.

 

Tytuł „Modernizacja Roku” w kategorii: elewacje i termomodernizacje miasto otrzymało za termomodernizację Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Wolności 323. Natomiast Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych przyznał nagrodę za modernizację, rozbudowę, adaptację XIX-wiecznego budynku na Powiatowy Urząd Pracy oraz przystosowanie obiektu do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych.

Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie realizacji przedsięwzięć budowlanych ukończonych w danym roku wyróżniających się szczególnymi walorami. W Konkursie nie mogą brać udziału nowo wybudowane obiekty. Natomiast ideą Konkursu jest propagowanie i wspieranie działań dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego oraz promocja modernizacji, przebudowy i rozbudowy obiektów i urządzeń dla uzyskania efektów użytkowych i estetycznych.

Konkurs „Modernizacja Roku 2014” odbył się pod patronatem Patronatem: Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Związku Miast Polskich.

Więcej informacji na stronie internetowej www.modernizacjaroku.org.pl