Wręczono awanse nauczycielskie

31.08.2015

Dzisiaj, w auli Szkoły Podstawowej nr 36 im. Juliana Tuwima w Zabrzu, odbyło się uroczyste ślubowanie i wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Tytuł otrzymało 49 nauczycieli kontraktowych, którzy przeszli postępowanie egzaminacyjne oraz odbyli ponad 2 – letni staż.
Wszyscy pedagodzy uroczyście ślubowali: rzetelnie pełnić powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej oraz kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych oraz poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

– Nie bez powodu kilkaset lat temu padły słowa: „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”. Wy wiecie najlepiej, jak wiele zależy od Was, Waszego zapału i zaangażowania – stwierdziła w trakcie uroczystości Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. – Życzę Wam, żebyście z entuzjazmem weszli jutro do szkół. Życzę dużo sukcesów i uśmiechów na twarzach. Czekają na nie zarówno uczniowie, rodzice, jak i władze miasta.

W ślubowaniu, obok prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik, udział wzięli także m.in.: prowadzący uroczystość – naczelnik Wydziału Oświaty Andrzej Gąska, przewodniczący Komisji Oświaty Rady Miasta Zabrze, prezes zabrzańskiego oddziału ZNP Jolanta Jaskółka oraz prezes zabrzańskiego oddziału nauczycielskiej „Solidarności” Janusz Siech.