Uwaga! Ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego ozonu

31.08.2015

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że 31 sierpnia i 1 września br. mogą wystąpić przekroczenia wartości progowej (180 μg/m3) informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia w powietrzu przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu (240 μg/m3).

Przyczynami takiego stanu są warunki meteorologiczne związane z dużym nasłonecznieniem i wysokimi temperaturami, a także obecność w powietrzu substancji, które sprzyjają tworzeniu się ozonu w atmosferze (m.in. tlenki azotu i węglowodory).

Zakład Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB Oddział w Krakowie z/s w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB informuje, iż 31 sierpnia temperatura maksymalna osiągnie poziom od 29°C do 34°C a 1 września od 28°C do 33°C.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, zwłaszcza w godzinach południowych i popołudniowych mogą występować wysokie stężenia ozonu troposferycznego na większości obszaru województwa śląskiego mogące przekraczać poziom docelowy 8-godzinny wynoszący (120 μg/m3). Istnieje duże prawdopodobieństwo przekroczenia wartości progowej jednogodzinnej (180 μg/m3) informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia stanu alarmowego dla ozonu.

Grupami ludności w szczególności narażonymi na drażniące działanie ozonu są: osoby cierpiące na przewlekłe choroby układu oddechowego, takie jak astma, przewlekłe zapalenie oskrzeli i rozedma płuc, dzieci, osoby starsze, osoby w każdym wieku aktywnie spędzające czas na wolnym powietrzu, osoby zdrowe szczególnie wrażliwe na ozon.

Osoby podatne na zanieczyszczenie mogą odczuwać podrażnienie układu oddechowego, w tym kaszel, ból gardła, ucisk w klatce piersiowej, ból w klatce piersiowej przy głębokim wdechu. W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem. Podczas wysiłku fizycznego mogą pojawić się trudności w oddychaniu (spłycenie oddechu). Przy wysokich stężeniach ozonu w powietrzu zachodzi ryzyko większej podatności na infekcje.

Środki ostrożności, które powinny być podjęte to: w przypadku przekroczenia poziomu 181 – 240 μg/m3 stężenia jednogodzinnego O3 unikanie przebywania na otwartej przestrzeni połączonych ze wzmożonym wysiłkiem fizycznym przez najbardziej narażone grupy ludności, pozostałe osoby powinny ograniczyć długotrwałe przebywanie na otwartej przestrzeni, w szczególności połączonego ze znacznym wysiłkiem fizycznym.

Bieżąca informacja o jakości powietrza dostępna jest w sposób ciągły na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach: www.katowice.wios.gov.pl, zakładka: Śląski Monitoring Powietrza