DB Schenker utrzymuje wysoki poziom satysfakcji klienta

31.08.2015

Znane są już wyniki badania satysfakcji klienta przeprowadzonego przez niezależny instytut badania opinii IPSOS GmbH. Wynika z nich, iż DB Schenker Rail Polska utrzymuje wysoki poziom satysfakcji klienta. Po raz kolejny ogólny poziom zadowolenia klientów wzrósł osiągając 5,9 punktów w siedmiostopniowej skali.

Wysoko oceniono proces kontraktowania (6 pkt), realizację transportu (5,8 ) oraz fakturowania (5,8 pkt.). Klienci deklarują kontynuację relacji biznesowych oraz chętnie rekomendują usługi DB Schenker Rail Polska innym podmiotom na rynku.

Od kilku lat widać pozytywny trend w wynikach badania satysfakcji klientów osiąganych przez DB Schenker Rail Polska. Ogólny poziom zadowolenia z usług świadczonych przez spółkę stale wzrasta. W tegorocznym badaniu osiągnął on poziom 5,9 pkt, w porównaniu do lat ubiegłych, w których wyniósł on 5,8 pkt w 2013 r. oraz 5,6 pkt. w 2012 r. Tak dobre wyniki są dowodem na to, że konsekwentnie realizowana strategia, mająca na celu dbałość o klienta, przynosi wymiernie korzyści dla całej firmy. Podtrzymanie relacji z klientami – nie tylko tych na co dzień, ale również podczas targów czy innych spotkań – ma swoje odzwierciedlenie w wynikach badania satysfakcji.

– Bardzo dobre wyniki osiągnięte w tegorocznym badaniu dowodzą, że nasze wysiłki oraz dążenie do spełniania indywidualnych potrzeb i oczekiwań klientów są skuteczne. Jednocześnie przemawiają one za tym, że nasza strategia i kierunek, w którym podążamy są słuszne, a marka jest dobrze postrzegana na rynku. Ponadprzeciętne wyniki potwierdzają również wysokie standardy naszej pracy i wysiłki, aby sprostać wszelkim wyzwaniom, jakie stawia przed nami klient – mówi Marek Staszek, Prezes Zarządu DB Schenker Rail Polska.

Badanie realizowane jest od 2011 r. przez niezależny instytut badania opinii IPSOS GmbH w formie wywiadów telefonicznych. Frekwencja tegorocznego badania przekroczyła 75 % co świadczy o tym, że klienci cenią sobie możliwość podzielenia się swoją opinią o firmie.

Kolejne badanie satysfakcji klienta spółka będzie realizować wiosną 2017 r.

DB Schenker Rail Polska S.A oraz DB Schenker Logistics (Schenker Sp. z o.o.) należą do grupy DB Schenker, będącej częścią Deutsche Bahn AG.DB Schenker Rail Polska oferuje kompleksowe usługi transportowe i logistyczne w obszarze towarowego transportu kolejowego w ramach pan -Europejskiej sieci DB Schenker Rail. DB Schenker Logistics (Schenker Sp. z o.o.) oferuje pełny zakres rozwiązań logistycznospedycyjnych, transport lądowy, lotniczy, oceaniczny i magazynowanie.