XIV sesja Rady Miasta Zabrze

27.08.2015

27 sierpnia, w sali sesyjnej zabrzańskiego Ratusza przy ul. Religi 1, odbędzie się XIV sesja Rady Miasta Zabrze. Początek posiedzenia – godz. 14.00. Radnym zostanie przedłożonych pięć projektów uchwał w nst. sprawach:

1) zmiany budżetu miasta Zabrze na 2015 rok,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2015-2028,
3) nadania imienia Kardynała Augusta Hlonda parkowi w Zabrzu Kończycach,
4) zmiany Uchwały Nr XXI/282/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, określenia źródeł tych dochodów oraz ich przeznaczenia, a także sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania,
5) zmiany Uchwały Nr XXXV/520/13 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Zabrze w celu odbycia obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.