W Zabrzu powstaną kolejne miejsca pracy

27.08.2015

W zabrzańskiej strefie ekonomicznej powstaje nowa hala produkcyjno-magazynowa Schoeller Allibert Sp. z o.o. 27 sierpnia odbyła się uroczystość wmurowania symbolicznego kamienia węgielnego.

 

Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza powiedziała, że Zabrze to dobre miejsce do inwestowania o czym świadczy fakt, że obok firmy Kłos firma Schoeller Allibert Sp. z o.o. to kolejna firma rozpoczynająca tu swoją działalność. Zaznaczyła także, że miasto podejmuje wiele działań, aby wzbogacić ofertę dla inwestorów. Jednym z nich jest uzbrajanie zabrzańskiej strefy ekonomicznej, należącej do najlepszych w Polsce. Piotr Wojaczek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wskazał, że przepisem na rozwój gospodarczy jest otwartość na współpracę samorządu i przedsiębiorców. Taka sytuacja ma miejsce w Zabrzu. Z kolei Maciej Ziętek, dyrektor zarządzający Schoeller Allibert Sp. z o.o. zaprezentował plan firmy wskazując, że rozpoczęcie działalności nastąpi w czerwcu przyszłego roku. Pracę znajdzie 75 osób. Przy czym firma już dziś planuje kolejne zatrudnienia.
 
Przypomnijmy, że na terenie Miasta Zabrze znajdują się 42 działki inwestycyjne o powierzchni od 0,7 do 21 ha. Dwadzieścia działek inwestycyjnych posiada status specjalnej strefy ekonomicznej. Łączna powierzchnia wszystkich działek to 132 ha. Tereny inwestycyjne znajdują się w północnej części miasta w niewielkiej odległości od autostrady A1 oraz dróg krajowych numer 94, 78 oraz 88, co czyni je jednymi z najlepiej skomunikowanych w Polsce. Dzięki autostradzie A1 istnieje bardzo dobre połącznie z Republiką Czeską, a poprzez pobliski węzeł autostrad A1 z A4 również z Niemcami i Ukrainą. W czerwcu br. do użytku zostanie oddany pierwszy zakład zlokalizowany w strefie – Zakład Piekarniczy „KŁOS”. Poza Zakładem Piekarniczym w specjalnej strefie ekonomicznej działki nabyły również firmy: Metal Service Center, Budexpert,, Metal Solution oraz Schoeller Allibert. Obecnie kończone są prace związane z kompleksowym uzbrojeniem terenu, które obejmuje wybudowanie kompleksowego układu drogowego wraz z sieciami. Projekt o wartości ponad 56 mln zł jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Miasto Zabrze w związku z dużym zainteresowaniem firm, które chciałyby umiejscowić swoje inwestycje na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej wystąpiło z wnioskiem o poszerzenie Strefy działki bezpośrednio przylegające do Strefy.

Szczegółowe informacje na temat możliwości zakupu działek oraz zasad działania w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Zabrzu można uzyskać w Biurze ds. Inwestorów w Urzędzie Miejskim w Zabrzu pod nr. telefonu +48 32 27 39 739 email: sekretariat_bi@um.zabrze.pl

Poza terenami zlokalizowanymi w Specjalnej Strefie Ekonomicznej miasto Zabrze oferuje działki inwestycyjne znajdujące się przy ul. Handlowej. Działki te przeznaczone są na działalność produkcyjną i usługową. Znajdują się one przy nowo wybudowanym odcinku ul. Handlowej bezpośrednio przy drodze krajowej 78, w niewielkiej odległości od węzła autostrady A1 – Zabrze Północ. Działki te są uzbrojone. W grudniu 2015 planowany jest przetarg na sprzedaż na w/w działek o powierzchni od 0,4 do 3,1 ha.

W ubiegłym roku firma IKEA zakupiła w Zabrzu 25 ha działkę w bezpośrednim sąsiedztwie Drogowej Trasy Średnicowej, na której planuje wybudować swój sklep wraz z centrum handlowym, parkingami oraz parkiem rodzinnym. W chwili obecnej trwają intensywne prace projektowe nad centrum handlowym wraz z nowym układem drogowym w tej części miasta.