Sprawdzono stan dróg wokół szkół

24.08.2015

Zabrzańscy policjanci, wspólnie z przedstawicielami Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej, przeprowadzili lustrację dróg w rejonach zabrzańskich szkół. Oględziny zaplanowano głównie w rejonie dróg prowadzących do szkół podstawowych i gimnazjalnych. Wszystko po to, by jeszcze przed 1 września usunąć wszystkie zauważone usterki.

Jak co roku kontrolowano stan oznakowania przejść dla pieszych, skrzyżowań oraz znajdujących się wzdłuż ciągów komunikacyjnych znaków drogowych.

Kontrole są niezbędne, gdyż wiele znaków jest uszkodzonych lub stają się mało widoczne ze względu na rozrastające się drzewa i krzewy. Z części trzeba usunąć naklejki i napisy, inne wymagają umycia, a bariery stałe istniejące w rejonie wejść i wyjść ze szkół odmalowania.