Pamięci Kardynała Augusta Hlonda

24.08.2015

Podczas najbliższej sesji Rady Miasta Zabrze, która odbędzie się 27 sierpnia, radni pochylą się nad projektem uchwały w sprawie nadania imienia Kardynała Augusta Hlonda parkowi usytuowanemu przy kościele Bożego Ciała w Kończycach. Wnioskowała o to Rada Dzielnicy Kończyce, a Komisja Rady Miasta zajmująca się nazewnictwem zaopiniowała propozycję pozytywnie.

Park, który ma otrzymać imię pierwszego biskupa diecezji katowickiej, położony jest między ulicami Paderewskiego, Miłą i Olsztyńską. Uroczystość, która ma upamiętnić kardynała planowana jest na wrzesień – wtedy obchodzone będzie bowiem 90-lecie parafii w Kończycach. 

Kardynał August Hlond w styczniu 1926 r. został pierwszym biskupem diecezji katowickiej, do której należą Kończyce. Pół roku później papież Pius XI mianował go prymasem Polski. W uzasadnieniu projektu uchwały zabrzańskiej RM o Kardynale napisano: „syn ziemi śląskiej, salezjanin, pierwszy biskup katowicki, prymas kościoła katolickiego w Polsce. Jeden z najwybitniejszych Polaków, prawdziwy przywódca duchowy Polski w latach 1926 – 1948.”