Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza

21.08.2015

We wrześniu rozpocznie się rekrutacja na nowy rok akademicki Uniwersytetu Trzeciego Wieku organizowanego przez Wydział Lekarski Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Natomiast już w październiku słuchacze UTW WLZ mogą liczyć na pierwsze prelekcje prowadzone przez profesorów i doktorów Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu z zakresu medycyny, propagowania zdrowego stylu życia i postaw prozdrowotnych.

Rekrutacja prowadzona będzie przez Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu (Plac Traugutta 2, pokój nr 406).

Zabrzański Uniwersytet Trzeciego Wieku WLZ ma charakter otwarty. Podstawą przyjęcia w poczet słuchaczy jest ukończenie aktywności zawodowej lub ukończenia 60 roku życia.

Więcej informacji na stronie: http://sum.edu.pl/aktualnosci-i-komunikaty-utw-wlz