Uczestnicy sympozjum zwiedzą Kopalnię Guido

20.08.2015

Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik objęła patronatem honorowym XI Krajowe Sympozjum Użytkowania Promieniowania Synchtotronowego, które odbędzie się 1-4 września br. w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie.

W ramach w/w sympozjum Miasto Zabrze zaprosiło wszystkich uczestników (ok. 70 osób) do zwiedzania poziomu 320 Kopalni Guido. Aby uatrakcyjnić spotkanie z Zabrzem Kopalnia Guido poprowadzi gości „trasą po ciemku”.

Wydział Promocji, Turystyki i Sportu przygotuje materiały promocyjne miasta, które zostaną przekazane jako nagrody dla najlepszych prezentacji sympozjum.

Organizatorzy sympozjum: Polskie Towarzystwo Promieniowania Synchrotronowego, Uniwersytet Śląski.
Więcej informacji na stronie: www.ksups2015.smcebi.edu.pl