Można zdobyć nowy zawód

18.08.2015

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu zaprasza panie na rozpoczynające się już we wrześniu br. zajęcia w zawodzie fryzjer w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego (w formie zaocznej) oraz w zawodzie technik usług kosmetycznych w ramach Szkoły Policealnej.
 

Zajęcia praktyczne prowadzone będą w nowoczesnych pracowniach kosmetycznych i fryzjerskich.

W ramach Szkoły Policealnej CKPiU zaprasza także do nauki w zawodach: technik BHP, technik administracji oraz technik rachunkowości.

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu przy ul. 3 maja 95 jest bezpłatną szkołą publiczną dla osób dorosłych, prowadzącą również kwalifikacyjne kursy zawodowe. Więcej informacji pod nr tel.: 32 370 15 99 lub na stronie www.ckp.zabrze.pl