Zostaną budowlańcami

06.08.2015

Osoby długotrwale bezrobotne mają szansę na zdobycie nowego fachu, który pozwoli im na znalezienie pracy.

Miasto Zabrze otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 105 000,00 zł na realizację zadania pod nazwą Gminne programy aktywizacji społeczno – zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego edycja 2015 r. w ramach którego odbędą się szkolenia ogólnobudowlane (murarz – tynkarz – malarz – glazurnik, posadzkarz) oraz praktyki, czyli prace remontowe w trzech mieszkaniach socjalnych, przeznaczonych dla najbardziej potrzebujących. Na realizację tego programu Miasto Zabrze otrzymało dofinansowanie w wysokości 105 tys. zł. Rekrutację uczestników projektu przeprowadził Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu. Zostali oni objęci kontraktem socjalnym i realizują zajęcia w Klubie Integracji Społecznej. Projekt potrwa do końca 2016r., przy współudziale Powiatowego Urzędu Pracy i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.