Mały grant – "Organizacja Dni NGO"

05.08.2015

Zgodnie z art. 19a ust. 3 publikujemy ofertę rezalizacji zadania publicznego pn. "Dni Organizacji Pozarządowych", złożoną z pominięciem otwartego konkursu ofert, tzw. mały grant.

Uwagi należy zgłaszać w terminie 7 dni, tj. do 12.08.2015 r. włącznie

– drogą elektroniczną na adres copzabrze@gmail.com

–  lub pocztą tradycyjną na adres: Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu; ul. Kazimierza Brodzińskiego 4; 41-800 Zabrze; z dopiskiem "UWAGI – MAŁY GRANT".