Dofinansowanie na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej

31.07.2015

Miasto Zabrze otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 105 000,00 zł na realizację zadania pod nazwą Gminne programy aktywizacji społeczno – zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego edycja 2015 r.

W ramach projektu zaplanowano działania aktywizujące, skierowane do osób długotrwale bezrobotnych, w tym :

– szkolenia ogólnobudowlane (murarz, tynkarz, malarz, glazurnik, posadzkarz),

– prace społecznie użyteczne (prace remontowe) w 3 mieszkaniach socjalnych przeznaczonych dla najbardziej potrzebujących.

Rekrutację uczestników projektu przeprowadził Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu. Uczestnicy projektu zostali objęci kontraktem socjalnym i realizują zajęcia w Klubie Integracji Społecznej. Projekt realizowany będzie do końca 2016 przy współudziale Powiatowego Urzędu Pracy i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.