Remonty mieszkań socjalnych

30.07.2015

Zabrze to miasto, gdzie nie tylko powstają nowe osiedla domów i bloków, ale także remontuje się starszą substancje mieszkaniową z przeznaczeniem na lokale socjalne.

Przez pierwsze sześć miesięcy 2015 roku wyremontowano 45 mieszkań socjalnych i 6 zamiennych, w tym ze środków własnych – 40 lokali, a przy wsparciu finansowym Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie – 11.

Co przed nami

Wydział Zarządzania Nieruchomościami w Zabrzu prowadzi postępowanie przetargowe dotyczące remontu mieszkania chronionego przy ul. Bytomskiej 109 (o łącznej powierzchni ok. 270 m2). Już zostały otwarte oferty przetargowe i są przeglądane dokumenty pod względem formalno-prawnym i merytorycznym. Rozstrzygnięcie przetargu powinno nastąpić na przełomie sierpnia i września, a prace ruszyć we wrzesień. Remont potrwa do początku marzec 2016 r.

Ponadto miasto zaplanowało wyremontować jeszcze w tym roku kolejnych pięć lokali mieszkalnych socjalnych, dwa zamienne i dwa chronione.Część prac będzie prowadzona w ramach realizacji programu wsparcia budownictwa społecznego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie i sfinansowana ze specjalnego Funduszu Dopłat.
W najbliższym czasie zostaną podpisane umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację zatwierdzonych zadań remontowych (na remonty mieszkań socjalnych i mieszkań chronionych).