Tablica pamięci Franciszka Trąbalskiego

27.07.2015

27 lipca odsłonięta została tablica pamiątkowa Franciszka Trąbalskiego. Płyta zamontowana została na budynku przy ul. gen. de Gaulle’a 66, w którym Franciszek Trąbalski mieszkał w latach 1945-1964.

 

W uroczystości udział wzięli m.in. Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza, Marian Czochara, przewodniczący Rady Miasta, Krzysztof Lewandowski, zastępca prezydenta Zabrza, dr Andrzej Polewczyk, prodziekan ds. studenckich Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, dr Paweł Kostka, prodziekan ds. studenckich Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej. Życiorys Franciszka Trąbalskiego przybliżył Zbigniew Gołasz z Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach. Następnie ks. Józef Dorosz, proboszcz parafii św. Józefa poświęcił tablicę pod którą kwiaty złożyli przedstawiciele Miasta Zabrze, Rady Miasta Zabrze, Straży Miejskiej w Zabrzu oraz Muzeum Miejskiego w Zabrzu. W uroczystości uczestniczyły także poczty sztandarowe Miasta Zabrze i Straży Miejskiej w Zabrzu oraz Trębacze Miasta Zabrze.

Treść tablicy

W tym domu, w latach 1945-1964, mieszkał Franciszek Trąbalski (1870-1964), wybitny działacz polityczny i społeczny, nestor i przywódca polskiego ruchu socjalistycznego w Niemczech. Wiceprezydent Zabrza (1945-1950). Poseł na sejm ustawodawczy (1947-1952). W dniu 4 lutego 1947 roku, jako marszałek sejmu senior, pełnił obowiązki głowy państwa. Organizator i duchowy przywódca opozycji antykomunistycznej. Określany przez władze jako wybitny wróg systemu i związku sowieckiego. Jeden z pierwszych propagatorów prawdy o zbrodni katyńskiej w Polsce. Obrońca ludności miejscowej przed wysiedleniami i nadużyciami władz komunistycznych. Zabiegał o repatriację Górnoślązaków deportowanych do ZSRR w 1945 roku. Był przeciwnikiem zjednoczenia PPS z PPR w PZPR. W 1956 roku usiłował doprowadzić do reaktywacji polskiej partii socjalistycznej i przywrócenia systemu demokratycznego w Polsce.