Szkolenia i pieniądze na działalność gospodarczą dla bezrobotnych

27.07.2015

Nie pracujesz? Planujesz otworzyć własną działalność gospodarczą? Nie wiesz jak to się robi? Nie masz przestrzeni do pracy? Nie masz środków finansowych? Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu ma dla Ciebie program specjalny pn. „CZŁOWIEK Z INICJATYWĄ”!

Uczestnikiem programu może zostać osoba, która spełnia równocześnie następujące warunki formalne (według ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 149 z późniejszymi zmianami):
a) Jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu;
b) Posiada status osoby bezrobotnej;
c) Ma ustalony II lub III profil pomocy;
d) Kwalifikuje się do otrzymania jednorazowych środków na otwarcie działalności gospodarczej.

Ścieżka programu składa się z dwóch elementów tj.:

Pakietu biznesowego realizowanego w dwóch etapach:
I etap to:
1. cykl zajęć z zakresu biznesu – 24 godziny lekcyjne,
2. coaching biznesowy – 6 godzin lekcyjnych dla każdego uczestnika,
3. doradztwo biznesowe – 6 godzin lekcyjnych dla każdego uczestnika,
4. spotkanie z praktykiem biznesu – 4 godziny lekcyjne,
5. organizacja przestrzeni do pracy.
II etap:
1. doradztwo biznesowe – 4 godziny lekcyjne dla każdego uczestnika.
2. Przyznanie jednorazowych środków na otwarcie działalności gospodarczej
Szczegóły programu: Formularz zgłoszeniowy, Karta oceny formularza rekrutacyjnego, Regulamin Programu -> http://www.pupzabrze.pl/urzad_pracy/Czlowiek_z_inicjatywa.html
Kontakt tel. PUP Zabrze: 32 277 90 00, ZCRP: 32 273 97 82