Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

21.07.2015

UWAGA!!!

OD SIERPNIA 2015r. OBOWIĄZUJE NOWA STAWKA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH

STAWKA OPŁATY PRZY ZBIÓRCE SELEKTYWNEJ WYNOSI 10 ZŁ OD OSOBY/MIESIĄC

STAWKA OPŁATY PRZY ZBIÓRCE NIESELEKTYWNEJ WYNOSI 15 ZŁ OD OSOBY NA MIESIĄC
 

 

Uchwałą XII/126/15 Rady Miasta Zabrze z dnia 22 czerwca 2015r. ustalono nową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Stawka obowiązuje od miesiąca sierpnia 2015r.

Nieruchomości zamieszkałe:

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 10,00 złotych od osoby/miesiąc.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, wynosi 15,00 złotych od osoby/ miesiąc.

Nieruchomości niezamieszkałe

Stawka opłaty za pojemnik przeznaczony do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi miesięcznie:

1) pojemnik 110-120 l lub worek – 31,00 złotych

2) pojemnik 240 l – 61,00 złotych

3) pojemnik 1100 l -124,00 złote

4) pojemnik 2500 l – 281,00 złotych

5) pojemnik KP-5 – 561,00 złotych

6) pojemnik KP-7 – 785,00 złotych

7) pojemnik KP-10 – 1122,00 złotych

Stawka opłaty za pojemnik przeznaczony do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny i wynosi miesięcznie:

1) pojemnik 110-120 l – 43,00 złote

2) pojemnik 240 l – 86,00 złotych

3) pojemnik 1100 l – 174,00 złote

4) pojemnik 2500 l – 395,00 złotych

5) pojemnik KP-5 – 790,00 złotych

6) pojemnik KP-7 – 1106,00 złotych

7) pojemnik KP-10 – 1580,00 złotych

Właściciele nieruchomości otrzymają zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z uchwaleniem nowej stawki opłaty nie ma obowiązku składania nowej deklaracji.