Święto Policji

13.07.2015

10 lipca, w Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu, odbyło się spotkanie z okazji Święta Policji. Podczas uroczystości policjantom wręczono akty mianowania na kolejne stopnie policyjne, a także odznaczenia państwowe i resortowe. Funkcjonariuszom podziękowano za wyjątkowo sprawną pracę, która przekłada się na doskonałe wyniki, jakie osiąga Komenda Miejska Policji w Zabrzu.

W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście, m.in. władze miasta na czele z prezydent Zabrza Małgorzatą Mańką-Szulik i przewodniczącym Rady Miasta Zabrze Marianem Czocharą, pierwszy z-ca komendanta wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Roman Rabsztyn, a także przedstawiciele duchowieństwa, urzędów i instytucji, z którymi zabrzańscy mundurowi współdziałają na co dzień, a także komendanci innych służb. Na uroczystej akademii nie zabrakło też emerytów policyjnych oraz pracowników cywilnych.

Komendant Miejski Policji w Zabrzu mł. insp. Dariusz Wesołowski podziękował policjantom i pracownikom cywilnym za trud, jaki wkładają w codzienną służbę. Słowa uznania za wyrozumiałość i wsparcie skierował także do rodzin policjantów. – Warto zauważyć, że w ciągu kilku ostatnich lat Zabrze stało się jednym z bardziej bezpiecznych miast na Śląsku, że mamy bardzo wysoki poziom wykrywalności przestępstw i stale spada ilość przestępstw uciążliwych społecznie – stwierdził podczas uroczystości komendant Wesołowski. – Naszym priorytetem jest, by rosło poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Jesteśmy też bardzo wdzięczni władzom samorządowym za wsparcie i zrozumienie dla naszych potrzeb. W 2013 r. w całej Polsce ruszył program standaryzacji obiektów. Udało się wyasygnować 1,5 mln zł na ten cel z budżetu miasta. Dzięki temu łatwiej nam było występować o środki zewnętrzne i ostatecznie pozyskaliśmy 8,5 mln zł na remonty i modernizacje. Dzięki środkom z budżetu miasta możemy jeszcze skuteczniej realizować powierzone nam zadanie choćby poprzez dodatkowe patrole, zakupy sprzętu czy przedsięwzięcia profilaktyczne.

Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik podkreśliła, że współpraca z Policją jest dla władz miasta niezwykle istotna i układa się doskonale. – Dlatego też nie szczędzimy złotówki, by podnosić standard Waszej pracy – stwierdziła prezydent Zabrza. – Dziękuję za Wasze ogromne zaangażowanie i za to wszystko, co robicie dla mieszkańców naszego miasta. Zarówno zabrzanie, jak i przyjezdni dzięki Wam mogą się w Zabrzu czuć bezpiecznie.

10 lipca mianowanie na stopień starszego posterunkowego otrzymało 11 policjantów. Wyższe stopnie otrzymało 119 funkcjonariuszy, w tym 7 oficerów Policji. Odznaczenie resortowe otrzymał również Komendant Państwowej Straży Pożarnej starszy brygadier Jacek Kycia.