Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych.

13.07.2015

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu ogłasza, iż dnia 20 lipca 2015 roku rozpocznie się nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych i będzie trwał do odwołania.

Refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych będą finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (tj. RPO WSL), Działanie 7.2, projekt: Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 + zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu (I).

Na refundowane stanowiska w ramach RPO WSL będą kierowane osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu, spełniające poniższe warunki:

• osoby dla których ustalony został I lub II profil pomocy,
• osoby powyżej 29 roku życia (ukończony 30 rok życia),
• osoby należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

osoby powyżej 50 roku życia;
kobiety;
osoby niepełnosprawne;
osoby długotrwale bezrobotne; zgodnie z definicją Komisji Europejskiej, są to osoby pozostające bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy(do okresu pozostawania bez pracy zalicza się również okres pozostawania bez pracy przed rejestracją w Urzędzie Pracy w Zabrzu)
osoby o niskich kwalifikacjach (tj. osoby z maksymalnie średnim wykształceniem)

W ramach w/w programu zostaną sfinansowane stanowiska pracy w maksymalnej kwocie do 21 000,00 zł.

Wnioski można składać od 20.07.2015 r. do odwołania

osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu w godzinach od 8:00 do 15:00 (pokój nr 7.01, VII poziom),
korespondencyjnie (o terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu)
 

Szczegóły -> http://www.pupzabrze.pl/formy_aktywizacji/aktualnosci_komunikaty_ogloszenia/idn:467.html