Kolejne spotkanie z cyklu "Akademia po szychcie"

10.07.2015

16 lipca, o godz. 17.00, w gmachu Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu przy ul. 3 Maja 19, odbędzie się spotkanie z cyklu „Akademia po Szychcie”, zatytułowane „Europejskie Dokumenty Herbowe”.

W programie spotkania znajdą się nst. prelekcje: dra Dariusza Woźnickiego, który opowie o „Europejskich tradycjach heraldycznych”, Mariana Muławskiego, który zaprezentuje wykład pt. „Poszukiwania i badania genealogiczne” oraz Joanny Drosik, która przedstawi „Zagadnienia dyplomatyki i tłumaczeń dokumentów herbowych”.

Zaplanowano też autorskie oprowadzanie po wystawie pt. „Dżentelmeni i przemysłowcy. Europejskie dokumenty herbowe”.
Współorganizatorem wystawy i spotkania jest Sekcja Historyczna Bractwa Kurkowego Grodu Bytomskiego.