Akcelerator Technologiczny w Gliwicach wspiera innowacyjny biznes

10.07.2015

Chcesz wprowadzić w życie swój innowacyjny pomysł na biznes? Zgłoś się do Akceleratora Technologicznego w Gliwicach (ATG). Celem ATG jest prowadzenie działalności w zakresie współfinansowania projektów B+R w fazach proof-of-principle (PoP) i proof-of-concept (PoC), w celu zwiększenia ich podaży i atrakcyjności dla inwestorów w kolejnych rundach finansowania.

O Funduszu
•Spółka celowa Parku Naukowo-Technologicznego „TECHNOPARK GLIWICE” oraz Funduszu SATUS Venture
•Prowadzenie działalności w zakresie współfinansowania Projektów B+R w fazach proof-of-principle (PoP) i proof-of-concept (PoC), w celu zwiększenia ich podaży i atrakcyjności dla inwestorów w kolejnych rundach finansowania
•Źródło finansowania: NCBR oraz inwestorzy prywatni doświadczeni w zakresie tworzenia spółek celowych i inwestycji kapitałowych
•Budżet : 20 mln złotych, w tym wkład inwestorów prywatnych wynosi 4 mln złotych

Założyciele
Park Naukowo – Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o.o. jest nowoczesnym centrum wsparcia biznesu akademickiego, utworzonym w kwietniu 2004 roku przez trzech założycieli: miasto Gliwice, Politechnikę Śląską oraz Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną. Główną działalnością Parku jest tworzenie i promocja innowacyjnych oraz nowoczesnych firm technologicznych, a także transfer innowacyjnych technologii z Politechniki Śląskiej i jednostek badawczo-rozwojowych do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. „Technopark Gliwice” posiada szeroko rozwiniętą ofertę dla przedsiębiorców, studentów oraz absolwentów uczelni.
SATUS to Grupa podmiotów zarządzających funduszami seed i venture capital. Profil działalności SATUS ukierunkowany jest w szczególności na nowatorskie spółki we wczesnej fazie rozwoju, charakteryzujące się najwyższą stopą zwrotu, ale również najwyższym ryzykiem oraz równoczesne skupienie wszystkich działań organizacyjnych i finansowych na ograniczeniu ryzyka inwestycji. Grupa łączy w sobie potencjał i zalety funduszy inwestycji zamkniętych, tradycyjnej sieci aniołów biznesu oraz instytucji naukowo-badawczych.

Definicje
PoP | PROOF-OF-PRINCIPLE –
faza Projektu B+R, polegająca na wczesnej weryfikacji pomysłu, w czasie której realizowane są badania przemysłowe i stosowane, wstępna ocena potencjału Projektu B+R, analizy otoczenia konkurencyjnego, zdefiniowanie planu badawczego i pierwszych kamieni milowych rozwoju Projektu B+R, której realizacja możliwa jest m.in w jednostkach naukowych (uczelnie, instytuty naukowe PAN, instytuty badawcze, inne jednostki naukowe) lub poprzez przez osoby fizyczne lub dedykowane zespoły projektowe (wynalazcy, pomysłodawcy), której prowadzenie nie będzie zasadniczo związane z odrębnym prawnie podmiotem dedykowanym do realizacji Projektu B+R

PoC | PROOF-OF-CONCEPT –
faza Projektu B+R polegająca na właściwej weryfikacji pomysłu, w czasie której realizowane są badania przemysłowe i stosowane, których wyniki (jeśli pozytywne) w typowych sytuacjach umożliwią pełne zgłoszenie patentowe lub przejście do fazy międzynarodowej zgłoszenia pierwszeństwa w trybie PCT lub komercyjne wykorzystanie wyniku Projektu B+R, zwykle realizowana przez prawnie wyodrębniony podmiot dedykowany do realizacji Projektu B+R

Główne obszary inwestycyjne
•Inżynieria chemiczna i procesowa
•Inżynieria biomedyczna
•Inżynieria materiałowa (materiały konstrukcyjne)
•Nanotechnologie
•Materiały kompozytowe i nanokompozytowe
•Inżynieria i ochrona środowiska, w tym nowoczesne technologie odzysku i recyklingu
•Biotechnologia i farmacja
•Budownictwo (w tym także drogowe), geodezja (fotogrametria, teledetekcja)
•Energetyka i odnawialne źródła energii
•IT B2B, ze szczególnym uwzględnieniem zaawansowanych technologii komunikacji z urządzeniami oraz algorytmów umożliwiających bliższą interakcje człowieka z komputerem, systemy wspomagania decyzji
•Mechatronika (automatyka, robotyka, inżynieria systemów mechatronicznych)
•Lotnictwo (awionika, napędy lotnicze). Samoloty i pojazdy bezzałogowe, a w szczególności usługi świadczone z ich wykorzystaniem
•Cybernetyka (informatyka, kryptologia, cyberbezpieczeństwo)
•Elektronika (w tym: optoelektronika, telekomunikacja)
•Mechanika i budowa maszyn

Pozostałe informacje -> załącznik poniżej

Kontakt z ATG
Natalia Marek
E-mail: info@akceleratorgliwice.pl
www.akceleratorgliwice.pl

Tel.: 32 335 85 03
Jacek Kotra – 603 363 266 Luk Palmen – 503 731 458 Michał Chojkowski – 601 093 393