Minister zdrowia z wizytą w Zabrzu

09.07.2015

– Dzisiejsze spotkanie, to wynik połączenia sił i talentów kilku resortów, które spotkały się, aby w jednej sprawie zrobić coś konkretnego. Chcieliśmy pokazać, w jaki sposób można dotrzeć do specjalistów nawet wtedy, gdy jest się daleko od ośrodka referencyjnego – mówił w Zabrzu minister zdrowia prof. Marian Zembala. – Dzięki zaprezentowanym dzisiaj rozwiązaniom lekarze rodzinni, których pracę wyjątkowo cenimy, będą mogli rozwiać wątpliwości z zakresu kardiologii, pulmonologii, geriatrii, diabetologii i innych dziedzin bardzo szybko i z korzyścią dla zdrowia swoich pacjentów – dodał prof. Zembala.

Minister zdrowia, wraz z ministrem administracji i cyfryzacji Andrzejem Halickim oraz wojewodami uczestniczył w konferencji pn. „Polaków Zdrowia Portret Własny 2015”, która 9 lipca odbyła się w Filharmonii Zabrzańskiej. W Zabrzu gościli też m.in. wojewoda śląski Piotr Litwa oraz wicemarszałek województwa śląskiego Aleksandra Skowronek. Nie zabrakło również gospodarza miasta – prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik, która stwierdziła m.in., że jest przekonana, iż troska o pacjenta ważna jest nie tylko tu w Zabrzu i tutaj na Śląsku, ale wszędzie tam, gdzie pracuje się na rzecz polskiej służby zdrowia. Małgorzata Mańka-Szulik podkreśliła także rolę, jaka po raz kolejny przypadła naszemu miastu, mówiąc: Już raz, w Zabrzu dokonano niemożliwego. Mam na myśli przeszczepy serca, które jeszcze kilkadziesiąt lat przed dokonaniami naszego zespołu były trudne do pomyślenia. Mam nadzieję, że tym razem będzie tak samo, że odniesiemy sukces, dla całego kraju.

– Model zabrzański powinien stać się modelem ogólnopolskim i nie widzę żadnych przeszkód, by właśnie tak się stało – stwierdził podczas spotkania, które odbyło się w Zabrzu 9 lipca, minister Halicki. – To niezwykle cenne, że pacjent od razu otrzymuje diagnozę, oszczędzamy czas, chronimy pacjenta i dodatkowo jest to jeszcze tańsze niż rozwiązania, z których korzystano do tej pory – dodał minister administracji i cyfryzacji.

W trakcie konferencji omawiano m.in. nst. tematy: „Poprawa dostępności chorego POZ do leczenia specjalistycznego”; „Telekonsultacja, czyli nowa forma współpracy lekarza POZ ze specjalistą i ośrodkiem referencyjnym”; „Nowoczesne pielęgniarstwo w Polsce – nowe możliwości, nowe wyzwania” oraz „Poprawa bezpieczeństwa chorych i jakości leczenia poprzez wprowadzenie z dniem 1 września 2015 r. okołooperacyjnej i okołozabiegowej karty bezpieczeństwa chorego – nowy ważny standard w medycynie zabiegowej w Polsce”.

Szczegółowy program spotkania w załączeniu.