Otwarto wystawę prac dotyczących terenów przy ul. Pawliczka

03.07.2015

3 lipca br., w siedzibie JSW KOKS S.A. w Zabrzu, odbyło się uroczyste otwarcie wystawy będącej efektem konkursu projektów dyplomowych dotyczących „Koncepcji zagospodarowania terenu przy Biurze Zarządu JSW KOKS S.A. w Zabrzu”.

Ideą konkursu było zagospodarowanie terenu pozostałego po dawnym Kombinacie Koksochemicznym przy ul. Pawliczka. Projekty miały uwzględnić obecne potrzeby JSW KOKS oraz wpisywać się w wizję rozwoju miasta. Swoje dyplomowe prace podczas otwarcia wystawy referowali osobiście laureaci konkursu.

Wystawa prezentuje sześć najlepszych prac studentów Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej. Promotorami prac dyplomowych byli: prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło oraz dr inż. arch. Zbigniew Sąsiadek.

Autorzy najlepszych prac odebrali od członków Zarządu JSW KOKS S.A. Bogusława Smółki i Henryka Kolendra oraz prezesa JSW S.A. Edwarda Szlęka i prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik pamiątkowe dyplomy, a także nagrody rzeczowe.
Nagrodę główną zdobył Sebastian Dziedzic, trzy równorzędne nagrody otrzymali: Marta Dróżdż, Magdalena Brzuska i Mateusz Życiński. Dwa równorzędne wyróżnienia odebrali: Aleksandra Hojnacka i Dawid Doniec.