Zwolnienia z podatku od nieruchomości dla zabrzańskich przedsiębiorców!

02.07.2015

Prowadzisz lub rozpoczynasz działalność gospodarczą na terenie Zabrza?
Posiadasz grunty, budynki, budowle lub udziały w nieruchomości
na obszarze Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej lub poza nią
w Zabrzu?
Masz zamiar prowadzić prace remontowe w najbliższym czasie?
Rada Miasta Zabrze postanowiła zwolnić Cię z płacenia podatku
od nieruchomości!
Poznaj poniższe uchwały, zgłoś w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych termin rozpoczęcia prac i zamiar korzystania ze zwolnienia. Ciesz się zwolnieniem z podatku od nieruchomości!
 

I. Uchwała Nr X/98/15 Rady Miasta Zabrze z dnia 18.05.2015r. w sprawie: zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie Miasta Zabrze
Wskazana uchwała zwalnia z podatku od nieruchomości grunty, budynki, budowle lub ich części związane z inwestycją początkową zrealizowaną na obszarze Miasta Zabrze (za wyjątkiem obszarów Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej położonej na terenie Miasta Zabrze).
 

II. Uchwała Nr X/97/15 Rady Miasta Zabrze z dnia 18.05.2015r. w sprawie: zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na obszarze Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej położonej na terenie Miasta Zabrze
Wskazana uchwała zwalnia z podatku od nieruchomości grunty, budynki, budowle lub ich części związane z inwestycją początkową zrealizowaną na obszarze Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej położonej na terenie Miasta Zabrze.
Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca aby otrzymać zwolnienie?
 

Zwolnienie na podstawie ww. uchwał przysługuje pod warunkiem złożenia PRZED rozpoczęciem inwestycji, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2020 roku zgłoszenia o zamiarze korzystania ze zwolnienia oraz pod warunkiem zakończenia inwestycji początkowej w terminie do 31 grudnia 2021 roku lub utworzenia nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową w terminie 3 lat od dnia jej zakończenia.
 

Jak długo można korzystać z pomocy?

Zwolnienie przysługuje po zakończeniu inwestycji początkowej:
• od pierwszego dnia kolejnego miesiąca, gdy cała inwestycja zostanie ukończona w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania objętych obowiązkiem podatkowym po dniu zakończenia inwestycji początkowej lub od dnia powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych – w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania, od których obowiązek podatkowy powstał po dniu zakończenia inwestycji początkowej- w przypadku zwolnienia obliczanego w odniesieniu do kosztów określonych w § 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia.
• od pierwszego dnia kolejnego miesiąca od utworzenia pierwszego nowego miejsca pracy w następstwie inwestycji początkowej w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania objętych obowiązkiem podatkowym po dniu utworzenia pierwszego nowego miejsca pracy w następstwie inwestycji początkowej lub od dnia powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych – w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania, od których obowiązek podatkowy powstał po utworzeniu pierwszego nowego miejsca pracy w następstwie inwestycji początkowej- w przypadku zwolnienia obliczanego w odniesieniu do kosztów określonych w § 5 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia.
Na podstawie Uchwały Nr X/98/15 przedsiębiorca może korzystać ze zwolnienia maksymalnie przez okres 5 lat.
Na podstawie Uchwały Nr X/97/15 przedsiębiorca może korzystać ze zwolnienia maksymalnie przez okres 10 lat.
Zwolnienie, nie może przekroczyć w okresie zwolnienia, należnego podatku od nieruchomości.
 

Teksty uchwał oraz niezbędne formularze dostępne są pod adresem:
www.zabrze.magistrat.pl → Podatki i Opłaty Lokalne → Pomoc publiczna
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim –
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych,
ul. Powstańców Śl. 5-7
41-800 Zabrze
tel. 32 -37-33-497