Środki na rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – konkurs!

02.07.2015

Nowy nabór w ramach środków pozostałych w RPO WSL na lata 2007-2013
 

Kierując się efektywnym wydatkowaniem środków Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1105/45/V/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. przyjął zaktualizowany indykatywny harmonogram konkursów RPO WSL na lata 2007-2013.
 

W harmonogramie zaplanowano ogłoszenie nowego naboru wniosków w ramach Priorytetu I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacji i przedsiębiorczość, Działania 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP RPO WSL na lata 2007-2013.
 

Planowany nabór ma dotyczyć podziałania:
– 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Typ 13 Rozwój przedsiębiorstw w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług.
 

Planowany termin rozpoczęcia naboru: 8 lipca 2015 r.

Planowana alokacja na nabór wyniesie 2 700 000 euro.

Dokumentacja konkursowa (w tym m.in. regulamin konkursu, wzór wniosku o dofinansowanie wraz z listą załączników oraz kryteria oceny projektów) zostanie udostępniona niezwłocznie po jej zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Śląskiego.
 

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny, e-mailowy lub osobisty z punktem informacyjnym Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie.

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 – 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl