Nowy dyrektor Muzeum Miejskiego w Zabrzu

01.07.2015

Z dniem 1 lipca 2015 roku na stanowisko Dyrektora Muzeum Miejskiego w Zabrzu została powołana Elżbieta Dębowska.

 

Powołanie nastąpiło na podstawie art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. 2012.406 z późn. zm.) w powiązaniu z art. 68 §1 kodeksu pracy oraz art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013.594).

Elżbieta Dębowska ukończyła Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Historii Sztuki, kierunek – historia sztuki. Od 2012 roku pracowała w Muzeum Miejskim w Zabrzu, w Dziale Plastyki Muzeum Miejskiego jako starszy kustosz oraz nauczyciel historii sztuki w Ogólnokształcącej Szkole Sztuk Pięknych i Liceum Plastycznym w Zabrzu (posiada uprawnienia pedagogiczne, które uzyskała na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu). Pracowała też w Muzeum w Gliwicach jako p.o. kierownictwa Oddziału Odlewnictwa Artystycznego oraz starszy kustosz w Dziale Sztuki i Rzemiosła Artystycznego. Jest autorką scenariuszy i kuratorką ponad 30 wystaw muzealnych m.in. wystawa stała w Oddziale Odlewnictwa Artystycznego „Tradycje Odlewnictwa Artystycznego w Gliwicach”. Jest autorką i współautorką prac studialnych waloryzujących wartości kulturowe w skali Gmin, założeń urbanistycznych i pojedynczych obiektów na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach i Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska. Autorka publikacji, m.in. „Biżuteria Danuty Kobielskiej”, „Biżuteria Żeliwna” oraz artykułów naukowych i popularnonaukowych w prasie specjalistycznej m.in. Gazeta Antykwarystyczna, Jubiler Polski.