"Rodzina na 5+" – nowe bonifikaty

30.06.2015

Mc Donald´s Zabrze przekazał dla rodzin uczestniczących w Programie ”Rodzina na 5+” bonifikaty ważne od 1 lipca br. do 31 grudnia br.

Zainteresowanych zapraszamy po odbiór bonifikat do Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej (ul. Wolności 286, III.piętro., pok. 312) w godzinach pracy Urzędu Miejskiego. Przy odbiorze należy okazać kartę Programu „Rodzina na 5+” oraz ważny dokument tożsamości.